ALFA-CER

Statuetka Perła Ceramiki UE 2011 oraz Perły Ceramiki Dystrubutorów 2011

Statuetka Perła Ceramiki UE 2011

Firma Alfa-Cer Sp. z o. o. otrzymała Statuetkę Perła Ceramiki UE 2011 w klasie płytki do zastosowania specjalnego, za kolekcję BELLISIA DIGITAL, na Uroczystej Gali Laureatów, która odbyła się 26 stycznia 2012 roku.
Honorowy patronat nad galą Laureatów objeło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Sekcja Architektury Wnętrz Związku Polskich Artystów Plastyków.

Certyfikat Perła Ceramiki UE 2011

Certyfikat Perła Ceramiki UE 2011

Firma Alfa-Cer Sp. z o. o. otrzymała Certyfikat Perła Ceramiki UE 2011 w klasie płytki do zastosowania specjalnego, za kolekcję BELLISIA DIGITAL, na Uroczystej Gali Laureatów, która odbyła się 26 stycznia 2012 roku.
Honorowy patronat nad galą Laureatów objeło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Sekcja Architektury Wnętrz Związku Polskich Artystów Plastyków.

Statuetka "Wyróżnienie Specjalne" Perła Ceramiki Dystrubutorów 2011

Statuetka "Wyróżnienie Specjalne" Perła Ceramiki Dystrubutorów 2011

Firma Alfa-Cer Sp. z o. o. otrzymała Statuetkę Perła Ceramiki UE 2011 w klasie płytki do zastosowania specjalnego, za kolekcję BELLISIA DIGITAL, na Uroczystej Gali Laureatów, która odbyła się 26 stycznia 2012 roku.
Honorowy patronat nad galą Laureatów objeło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Sekcja Architektury Wnętrz Związku Polskich Artystów Plastyków.

Certyfikat "Wyróżnienie Specjalne" Perła Ceramiki Dystrubutorów 2011